Polityka Prywatności


Korzystanie ze Strony w domenie www.piotrowscy-gostyn.pl podlega warunkom określonym w niniejszej polityce oraz przepisom prawa, przede wszystkim Ustawie o prawie autorskim, Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Ustawie o ochronie danych osobowych. Użytkownik Strony wyraża zgodę na warunki określone w poniżej polityce, a brak akceptacji określonych tu warunków jest jednoznaczny z brakiem uprawnień do korzystania ze Strony. Za zapoznanie się z niniejszą polityką odpowiada Użytkownik Strony.

INFORMACJE O FIRMIE

Właścicielem Strony www.piotrowscy-gostyn.pl oraz administratorem zbieranych przez Stronę danych jest firma PIOTROWSCY S.K.A. z siedzibą w Gostyniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000483385, REGON 301767102, NIP 6961870372.

PRAWA AUTORSKIE, ZASTRZEŻENIA PRAWNE

1. Wszelkie prawa do całej zawartości Strony są zastrzeżone. Strona, jej projekt graficzny, struktura, treść, znaki, zdjęcia, pliki oraz wszelkie materiały i dane na niej zamieszczone są własnością firmy PIOTROWSCY S.K.A. i podlegają ochronie, głównie przepisom Ustawy z 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kopiowanie, pobieranie, utrwalanie, modyfikowanie, przedruk, linkowanie, rozpowszechnianie w wersji elektronicznej lub w wersji materialnej i wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób zawartości Strony w całości lub w części z naruszeniem przepisów o prawie autorskim, w szczególności w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Strony JEST ZABRONIONE.

3. Informacje zamieszczone na Stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Prezentowane wizualizacje komputerowe, plany mieszkań, zdjęcia budynków, osiedla i otoczenia zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu.

4. Informacje oraz materiały na Stronie zostały zamieszczane na podstawie aktualnych danych w chwili ich publikacji. PIOTROWSCY S.K.A. dokłada wszelkich starań, by zawartość Strony była kompletna i zgodna ze stanem faktycznym, nie odpowiada jednak za błędy, aktualność i kompletność prezentowanych na Stronie materiałów ze względu na powierzenie utrzymania Strony osobom trzecim oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania przedstawionych na Stronie informacji.

5. PIOTROWSCY S.K.A. może zamieszczać na swojej Stronie odnośniki do stron internetowych innych podmiotów, nie ponosząc jednak odpowiedzialności za treść oraz polityki w zakresie udostępniania strony czy ochrony danych osobowych obowiązujące na stronach innych podmiotów.

6. PIOTROWSCY S.K.A. nie odpowiada za uszkodzenia, które mogą powstać na sprzęcie Użytkownika Strony w związku z użytkowaniem Strony, zwłaszcza w wyniku próby pobierania jakichkolwiek materiałów.

7. W celu potwierdzenia aktualnej oferty, warunków zakupu oraz w przypadku zapotrzebowania na materiały prosimy o kontakt z biurem sprzedaży.

ZASADY ZBIERANIA, PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Przeglądanie Strony nie wymaga rejestracji i przedstawiania przez jej Użytkownika danych osobowych, pozwalających na jego identyfikację.

2. Kontakt z firmą PIOTROWSCY S.K.A.poprzez Stronę wymaga wypełnienia formularza kontaktowego wraz z podaniem danych osobowych Użytkownika.

3. Decyzja o wypełnieniu formularza kontaktowego jest dobrowolna i należy do Użytkownika Strony, a przekazane w formularzu kontaktowym dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy) są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika i wyłącznie w celach wskazanych w formularzu kontaktowym. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez zaznaczenie właściwego punktu w formularzu kontaktowym i wysłania wiadomości.

4. Dane przekazywane przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego trafiają bezpośrednio i wyłącznie do adresata oraz traktowane są jako informacje poufne.

5. Przechowywanie i przetwarzanie zebranych danych osobowych podlega szczególnej ochronie i odbywa się z zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

6. Administrator danych, szanując prawo do zachowania prywatności jej Użytkowników, dokłada wszelkich starań i stosuje środki techniczne i organizacyjne, by gromadzone dane były właściwie zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

7. Właściciel Strony nie sprzedaje, nie użycza oraz w żaden sposób nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych przekazanych przez Użytkowników odwiedzających naszą Stronę, z wyjątkami opisanymi w niniejszej polityce.

8. Przetwarzane przez PIOTROWSCY S.K.A. dane osobowe Użytkowników Strony mogą zostać ujawnione, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przeprowadzającym kontrolę pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, a także w przypadku naruszenia polityki Strony, naruszenia prawa, i gdy będą tego wymagały przepisy prawa oraz udostępnione właściwym organom na potrzeby prowadzonych postępowań.

9. Użytkownik Strony udostępniający dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub żądania zaprzestania ich przetwarzania, usunięcia w całości lub w określonej części. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien zwrócić się do administratora danych ze wskazaniem żądania. Administrator danych może odmówić usunięcia danych Użytkownika Strony w sytuacji naruszenia warunków korzystania ze Strony lub naruszenia przepisów prawa i zachować dalej dane osobowe celem wyjaśniania powstałych okoliczności oraz ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

PIOTROWSCY S.K.A. zastrzega sobie prawo do zmian w całości lub w części informacji zawartych na niniejszej stronie, w szczególności informacji o dostępnej ofercie oraz modyfikacji polityki prywatności i zasad korzystania z niniejszej strony w dowolnym momencie, bez konieczności powiadomienia o zmianie Użytkowników, poprzez opublikowanie nowych zasad i aktualizacje zawartości Strony. Jakiekolwiek zmiany nie będą ograniczać ochrony danych osobowych Użytkowników. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania na Stronie.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw swoje dane kontaktowe, a skantaktujemy się Tobą.

Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę PIOTROWSCY S.K.A. do celów związanych z realizacją usług, przekazywaniem informacji handlowych oraz działaniami marketingowymi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133) i zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.02.2002 r. (Dz. U. nr 144)